To, co będzie waszą siłą, to zgodność. Jedno serce i jedna dusza - z tego popłynie wasza siła, tak jak z duszy wypływają jej moce: inteligencja i wola. Jedność i zrozumienie w kierowaniu, nauczaniu, jedność woli w waszych pragnieniach, dążeniach i przedsięwzięciach. Jednomyślnie wychwalajcie Ojca wszechmogącego, który będzie zachwycony widząc was jednego serca i jednej duszy. Ale jeśli byście żywili między sobą niezgodę, to będziecie jak skrzypce, które mają porwane struny: muzyka na nich wykonana rozerwie uszy Ojcu Niebieskiemu. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2014  |  all rights reserved