U przełożonego trzeba koniecznie przynajmniej wielkiego poświęcenia się dla jego dzieła - konsekwentnie mieć na uwadze jego rozwój i zabieganie o jego cel. Być gotowym dla zniesienia wiele i do wyrzeczenia się wielu rzeczy, aby dojść do tego, i nie używać jego zasobów do rzeczy drugorzędnych, bez których można się dobrze obyć… * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2014  |  all rights reserved