Dzieło ogólne, w swej całości, idzie dobrze, panuje tu dobry duch. Postarajmy się nie niszczyć tego, co tu zostało zrobione. Co może być przeszkodą dla tego szczęśliwego rozwoju dzieła? My, właśnie my sami, z naszymi specjalnymi zapatrywaniami, naszymi ideami, przywiązaniem do tych idei, innymi małymi urazami. Z naszą miłością własną zrobi się góry nic nieznaczących drobnostek. Umiejmy uwolnić się od własnego "Ja". * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2014  |  all rights reserved