CENTRUM

REKOLEKCJYJNE

REKOLEKCJE GPS – Gorącokrwisty Pragnie Szczęścia

GPS to rekolekcje kerygmatyczne dla młodzieży, które mają na celu doprowadzenie młodego człowieka do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem – podjęcia decyzji przyjęcia Go jako osobistego Zbawiciela i Pana. Tytuł rekolekcji nawiązuje do systemu nawigacji samochodowej, który służy pomocą w wyznaczaniu najlepszej drogi do celu. Ekipa prowadząca składa się zawsze z księdza prowadzącego i młodych ludzi, którzy dają świadectwo osobistej wiary, oraz zespołu muzycznego.

Rekolekcje, bazując na kerygmacie, wzbudzają pragnienie formacji stałej w małej wspólnocie parafialnej. Rekolekcje te powinny być pierwszym etapem szeroko pojętej formacji ku dojrzałości chrześcijańskiej. Rekolekcje wykorzystują metody przeżyciowe, konferencje, świadectwa, dynamiki, animację muzyczną oraz modlitwę wspólnotową. Adresatem tychże rekolekcji mogą być także z powodzeniem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci.

SZYBKI KONTAKT

Klasztorna 2, 62-530
Kazimierz Biskupi

tel: +48 632 411 300
fax: +48 632 411 461


Centrum Rekolekcyjne

tel: +48 797 907 408
biuro@kazimierzklasztor.pl

ZNAJDŹ NAS