FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Msza Święta zostanie odprawiona w naszym Klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Aby intencja została przekazana kapłanowi należy:

 • poprawnie wypełnić formularz, wysłać go do nas (przycisk WYŚLIJ)
 • następnie skontaktaktujemy się w celu: potwierdzenia zaproponowanego terminu lub ustalenia nowego terminu
 • dopiero po naszym potwierdzeniu i wspólnym ustaleniu terminu będzie można przekazać ofiarę na nasze konto bankowe, po czym wyślemy potwierdzenie przyjęcia intencji (w formularzu poniżej wybierz opcję w jaki sposób chcesz otrzymać to potwierdzenie - listownie i/lub emailowo)

ZA CO I KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY?

Przeczytaj...


MSZE ŚWIĘTE INDYWIDUALNE

 • Istnieje możliwość zamawiania Mszy Świętych indywidualnych w różnych intencjach i w czasie wzajemnie uzgodnionym.

MSZE GREGORIAŃSKIE

 • Msze św. gregoriańskie to według tradycji Kościoła 30 Mszy świętych odprawionych w intencji jednej osoby zmarłej przez 30 kolejnych dni. Nazwa ta pochodzi do imienia papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który na skutek prywatnego objawienia (podczas którego widział zmarłego zakonnika cierpiącego w czyśćcu), w taki sposób modlił się za zakonnika imieniem Justus.Modlitwa papieża okazała się skuteczna, a tradycja Mszy św. gregoriańskich utrwaliła się na stałe w Kościele. Wierni żywią nadzieję, że Bóg w swoim miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Grzegorza uwolni zmarłego z kar czyśćca.
 • Msze Święte gregoriańskie odprawiamy w najbliższym możliwym do odprawienia przez nas terminie. Nie wyznaczamy konkretnej kwoty jaką należy złożyć na ten cel, prosimy jednak uwzględnić, że jest to 30 Mszy Świętych odprawianych przez 1 kapłana.

MSZE NAZARETAŃSKIE

 • Jest to 30 Mszy Świętych odprawianych za osoby żyjące, za rodziny, o uzdrowienie relacji między-pokoleniowych, o błogosławieństwo dla rodzin, zwłaszcza dla dzieci lub uzdrowienie ze skutków grzechów osób tworzących rodziny - o dar przebaczenia. W sprawowaniu tych Mszy odwołujemy się do Jezusa Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca, do Pan na okręgu ziemi. Czynimy to za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Józefa, w myśl słów z listu do Hebrajczyków 4, 16: "Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w sto-sownej porze".
 • Msze Święte nazaretańskie odprawiamy w najbliższym możliwym do odprawienia przez nas terminie. Nie wyznaczamy konkretnej kwoty jaką należy złożyć na ten cel, prosimy jednak uwzględnić, że jest to 30 Mszy Świętych odprawianych przez 1 kapłana.

Świadectwo o skuteczności Mszy Św. Nazaretańskiej...

NOWENNA PIĘCIOBRATERSKA

 • W naszym gotyckim kościele klasztornym w Kazimierzu Biskupim modlimy się o potrzebne łaski m.in. wstawiennictwem Świętych Pięciu Braci Męczenników, pierwszych polskich świętych. Ich kanonizacja miała miejsce w 1003 roku. Nowenna czyli dziewięć Mszy Świętych może być odprawiana w każdej intencji czyli za żywych i umarłych. Mówimy o Pięciu Braciach, że są jak pięć ran Chrystusa. A w ranach Zbawiciela jest nasze uzdrowienie. Zapraszamy za ich wstawiennictwem do sięgania po potrzebne zdrowie duszy i ciała.

PRZYKŁADOWE TREŚCI INTENCJI

Jeśli nie wiesz jak ułożyć treść intencji
zachęcamy Cię do skorzystania ze wzorów poniżej:

MSZA GREGORIAŃSKA:

 • "W intencji śp. [ wstaw imię Zmarłego ] o dar Nieba"
 • "W intencji śp. [ wstaw imię Zmarłego ] o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie"

MSZA NAZARETAŃSKA:

 • "Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o uzdrowienie relacji międzypokoleniowych dla... [ uzupełnij ]"
 • "Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o błogosławieństwo dla rodziny... [ uzupełnij nazwisko rodziny ], zwłaszcza dla dzieci"
 • "Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o uzdrowienie skutków osób tworzących rodzinę... [ uzupełnij nazwisko rodziny ]"
 • "Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o dar dialogu i przebaczenia dla... [ uzupełnij ]"

NOWENNA PIĘCIOBRATERSKA:

 • "Za wstawiennictwem Świętych Pięciu Braci Męczenników w intencji świata o uzdrowienie z ran: niesprawiedliwości społecznej, nierównego podziału dóbr, wojen, zabijania nienarodzonych i starców oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]"
 • "Za wstawiennictwem Świętych Pięciu Braci Męczenników w intencji Kościoła o udrowienie z ran: nieprzyznawania się do Chrystusa oraz ulegania światowym modom i trendom oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]"
 • "Za wstawiennictwem Świętych Pięciu Braci Męczenników w intencji rodziny o udrowienie z ran: konsumpcyjnego stylu życia, braku dialogu i przebaczenia, unikania macierzyństwa i ojcostwa, otwarcia się na bezpośrednie działanie zła w naszych rodzinach oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]"
 • "Za wstawiennictwem Świętych Pięciu Braci Męczenników w intencji osób konsekrowanych o udrowienie z ran: porzucenia powołania, niewierności złożonym ślubom, poddania się zwątpieniom co do wartości swojego powołania oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]"
 • "Za wstawiennictwem Świętych Pięciu Braci Męczenników w intencji moich ran osobistych oraz [ dopisz swoje osobiste rany, które nosisz w sercu ]"

TWOJA OFIARA

 • Nadsyłając intencje Mszy Świętej prosimy pamiętać o zaznaczeniu: treści intencji, adresu ofiarodawcy, wysokości ofiary. Donacje bardzo prosimy przesyłać przekazem lub przelewem na podane niżej konto bankowe Klasztoru
 • Prosimy o podanie dokładnych swoich danych adresowych, a w tytule płatności: "INTENCJA MSZALNA - Imię i Nazwisko zamawiającego"
 • Dane do przelewu:

WSD MSF
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi

nr konta: 70 1090 1199 0000 0001 1970 9938 (Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Koninie)
tytułem: Intencja mszalna - zamawiający Imię Nazwisko

FORMULARZ
ZAMÓWIENIE INTENCJI
FORMA POTWIERDZENIA PRZYJĘTEJ DO ODPRAWIENIA INTENCJI
DANE PERSONALNE
FINALIZOWANIE ZAMÓWIENIA

SZYBKI KONTAKT

Klasztorna 2, 62-530
Kazimierz Biskupi

tel: +48 632 411 300
fax: +48 632 411 461


Centrum Rekolekcyjne

tel: +48 797 907 408
biuro@kazimierzklasztor.pl

ZNAJDŹ NAS