DUCHOWOŚĆ MSF

Centralnym wydarzeniem w dziejach świata było Wcielenie Syna Bożego. W gruncie rzeczy Kościół wschodni znał tylko jeden dogmat: Bóg stał się człowiekiem. Inne dogmaty, u Asyryjczyków do roku 381, dla starożytnych chrześcijan wywodzących się z tradycji Chalcedonu do 451 roku, u prawosławnych Greków do 787 są zaledwie rozwinięciem i uszczegółowieniem podstawowego dogmatu: Chrystus stał się człowiekiem.

Duchowość aktu założenia obejmowała doświadczenie wspólnego życia Jana Berthier i jego pierwszych uczniów. Z czasem wyłoniła się mocna grupa następców Jana Berthier, która po jego śmierci podjęła próbę realizowania jego myśli, dostosowując ją do aktualnej sytuacji życiowej. W taki sposób zaczął się tworzyć charyzmat Zgromadzenia i rozwijała się w nim świętorodzinna duchowość.

SZYBKI KONTAKT

Klasztorna 2, 62-530
Kazimierz Biskupi

tel: +48 632 411 300
fax: +48 632 411 461


Centrum Rekolekcyjne

tel: +48 797 907 408
biuro@kazimierzklasztor.pl

ZNAJDŹ NAS