DUCHOWOŚĆ MSF

KONTEMPLACJE O ŚWIĘTEJ RODZINIE

 

PYTANIA DO KONTEMPLACJI

Słowo Ojca zbawia dzieci

 • Krew znak ofiary. Poprzez wylaną krew Baranka otrzymujemy nowe życie. Czy zdaję sobie sprawę z tego, iż właśnie ta Ofiara nadaje sens naszemu poświęceniu, działaniom wbrew opinii „sprawiedliwych”, kroczeniu w ciemności, zmaganiu się z ościeniem nam danym, itd.?
 • Aby powstał winny moszcz, który stanie się po fermentacji krystalicznym winem, potrzeba najpierw zerwać grona i wrzucić je do tłoczni. Czy jestem przygotowany na zmiażdżenie w tłoczni spraw, wydarzeń, sytuacji, pomówień, niezrozumienia? Czy jestem w stanie wydać dobre owoce swojego nawrócenia?
 • Czy jesteś teraz w stanie powiedzieć Jezusowi, który pozwolił się zmiażdżyć, abyś to Ty mógł korzystać z owoców Odkupienia, że ufasz Mu ze względu na Jego miłość do Ciebie? Zrób to teraz.

Na zakończenie każdej kontemplacji podziękuj Bogu za otrzymane łaski, odmawiając np. taką modlitwę:

Jezu, Maryjo, Józefie, dajcie mi udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas.

Ks. Jan Berthier MSF


Kontemplacja – Krzyż w Świętej Rodzinie

 • Na ile uświadamiam sobie, że Krzyż Jezusa Chrystusa stanowi centrum mojego życia?
 • Jakie uczucia budzi we mnie zdanie z Listu św. Pawła do Rzymian 10,9: ”Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia”?
 • Jakie grzechy, słabości, lęki, nierozwiązane sprawy, nieprzebaczone zranienia chciałbym teraz złożyć u stóp Krzyża, po to aby z jego wysokości Chrystus ogarnął je swoim miłosierdziem?
 • Na ile potrafię, bez żadnych zabezpieczeń (wszystkie ludzkie plany, pieniądze, władza, wróżbiarstwo itp., inwestycje w rzeczy materialne), żyć z Bogiem ukrzyżowanym. Tzn. na ile jestem w stanie przyjąć każdego dnia to, co dzieje się w moim życiu, wiedząc iż jest to Jego wola i Jego plan wobec mnie?
 • Przypomnij sobie jak reagujesz, kiedy przychodzą sytuacje trudne, krytyczne, dramatyczne? Na ile będąc „na dnie” wołasz do Boga jak Bartymeusz pod Jerychem: „Jezusie, Synu Dawida ulituj się nade mną!”?

Na zakończenie każdej kontemplacji podziękuj Bogu za otrzymane łaski, odmawiając np. taką modlitwę:

Jezu, Maryjo, Józefie, dajcie mi udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas.

Ks. Jan Berthier MSF


Kryzys, który nie jest porażką

 • Jak radzimy sobie z konfliktami w naszych wspólnotach?
 • Czy istnieje w naszych wspólnotach coś takiego jak „kultura sporu”?
 • Czy mamy odwagę, by w codzienności inicjować kroki ku pojednaniu?

Na zakończenie każdej kontemplacji podziękuj Bogu za otrzymane łaski, odmawiając np. taką modlitwę:

Jezu, Maryjo, Józefie, dajcie mi udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas.

Ks. Jan Berthier MSF


Tron Bożego Miłosierdzia

 • Jak w świetle perykopy o Łazarzu i Bogaczu rozumiem ślub ubóstwa
 • Kiedy i jak objawia się moja postawa roszczeniowa?
 • Napisz pięć swoich talentów. I pomyśl czy dobrze je wykorzystujesz na rzecz wspólnoty?

Na zakończenie każdej kontemplacji podziękuj Bogu za otrzymane łaski, odmawiając np. taką modlitwę:

Jezu, Maryjo, Józefie, dajcie mi udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas.

Ks. Jan Berthier MSF


Kontemplacja o Nazarecie

 • Modlitwa przygotowawcza

Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46)

 • Wprowadzenie 1

Przypomnieć sobie historię tego, co ma się kontemplować. Uprzytomnić sobie posłuszeństwo Jezusa wobec Józefa i Maryi. Następnie ustalić miejsce jakby się je widziało. Widzieć szczegółowo dom w Nazarecie, izbę w której krzątała się Maryja oraz warsztat św. Józefa, w którym pracował Jezus od najmłodszych lat.

 • Wprowadzenie 2

Prośba o owoc kontemplacji: prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa w Nazarecie, abym bardziej kochał i naśladował św. Rodzinę.

 • Punkt 1

Widzieć osoby, tak jakby się mieszkało w Nazarecie w domu św. Rodziny. Widzieć ubóstwo jakie tam panowało. Prostotę postaw, gestów i czynów. Przyglądać się jak Jezus wzrastał pod okiem Maryi i Józefa. 'Wrócił do Nazaretu i był im poddany' Łk 2, 51b. Widzieć modlitwę i milczenie św. Rodziny. 'Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu' Łk 2, 19. Dostrzegać jednocześnie to, co najważniejsze w Nazarecie - wzajemną miłość. Zobaczyć również swoje życie w świetle tajemnicy Nazaretu.

 • Punkt 2

Następnie słuchać w jaki sposób zwracają się do siebie członkowie św. Rodziny. Wsłuchiwać się w milczenie św. Józefa. Dostrzegać w tym milczeniu najwyższy sposób komunikacji z drugim człowiekiem. Jezus najpierw umiłował milczenie. Nazwał siebie cichym i pokornego serca. Zapowiedziany był jako Sługa łagodny, cierpliwy, milczący. Wymowa tego milczenia jest ogromna. Bardzo wymowny jest fakt, że św. Józef na kartach Pisma św. ani razu nie przemówił. Jedna z książek o św. Józefie nosi tytuł: 'Głos mówiącego milczenie'. Maryja jest również Dziewicą milczącą. Ona również lubi rozważać i milczeć w zaciszu swego serca. Pascal stwierdza: 'W miłości lepiej jest milczeć niż mówić'. A papież Paweł VI w homilii wygłoszonej w Nazarecie wołał: 'O milczenie Nazaretu! Naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa prawdy. Naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości.'

 • Punkt 3

Dialog z Bogiem: co ja mogą uczynić, aby moje życie wspólnotowe nawiązywało do duchowości Nazaretu - konkretne postanowienie.

 • Rozmowa końcowa

Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę:

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234 wg. św. Jgnacego Loyoli "Ćwiczenia duchowne")


Kontemplacja Misterium Przedstawienia Pana w świątyni

(Łk 2, 22-39)

 • Modlitwa przygotowawcza

Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46)

 • Wprowadzenie 1

Przypomnieć sobie historię tego, co ma się kontemplować, a co zapowiadali już prorocy: 'Oto Ja poślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie' Ml 3,1. Tutaj wyobrazić sobie Jezusa, Maryję i Dzieciątko Jezus w świątyni Jerozolimskiej. Rodzice przynoszą Dzieciątko, aby je przedstawić Panu i ofiarować za Niego parę synogarlic lub dwa młode gołębie. Widzieć proroka Symeona, który przez wiele lat czekał na spełnienie się Bożej obietnicy.

 • Wprowadzenie 2

Prośba o owoc kontemplacji: prosić o dogłębne poznanie życia Pana Jezusa, abym Go bardziej kochał i naśladował w swoim życiu zakonnym.

 • Punkt 1

Przyglądać się scenie ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, tak jakby się tam było. Oczami wyobraźni widzieć ogrom świątyni Jerozolimskiej; tłum ludzi gromadzących się na modlitwie i składaniu ofiar. Zwrócić uwagę na fakt, że na to spotkanie w świątyni nie przyszedł lud wybrany. W tym tłumie dostrzegać Św. Rodzinę, która chce wypełnić nakaz prawa Mojżeszowego. Widzieć ubóstwo składanej ofiary - para synogarlic - ofiara ubogich. Wpatrywać się również w starca Symeona, który 'za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni' Łk 2, 27a. Prorok Symeon bierze Pana Jezusa w ramiona. Zobaczyć również swoje życie w świetle tajemnicy Ofiarowania.

 • Punkt 2

Następnie słuchać. Najpierw delikatnego, ale wyraźnego tchnienia Ducha Św., który nakazał prorokowi Symeonowi przyjść do świątyni. Symeon przyszedłszy do świątyni wziął Dzieciątko Jezus w ramiona i błogosławił Boga. 'Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie pogan' Łk 2, 31-32a. Kiedy Pan przyszedł do świątyni zabrakło Izraela, który przecież przygotowywał się na przyjście Mesjasza Pańskiego. U progu tego spotkania jest wielki zawód, wielkie rozczarowania, i jest proroctwo - stosunek do Chrystusa - znak sprzeciwu. 'Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą' Łk 2, 34b. Jest to już zapowiedź misterium paschalnego. A duszę Maryi 'miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu' Łk 2,35 - współudział w rozczarowaniu Boga. Dostrzegać w tym wydarzeniu - nowość chrześcijaństwa - prawo reszty. Bóg zwycięża w reszcie. Tą resztą są ludzie ubodzy, mali, nic nie znaczący. Prawo reszty jest prawem miłości odrzuconej. Następnie odnieść to rozważanie do swojego życia, aby mieć jakiś pożytek duchowy.

 • Punkt 3

Dialog z Bogiem: uwielbiać Króla, który przychodzi do swojej świątyni. (Konkretne postanowienie)

 • Rozmowa końcowa

Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę:

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234 wg. św. Jgnacego Loyoli "Ćwiczenia duchowne")


Kontemplacja Misterium Wcielenia

(Łk 1, 26-38)

 • Modlitwa przygotowawcza

Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46)

 • Wprowadzenie 1

Tutaj przypomnieć sobie, jak Maryja z Józefem wyruszyli z Nazaretu do Betlejem. Oczami wyobraźni widzieć całą drogę do Betlejem, przypatrując się jej, jak jest długa, jak szeroka, czy idzie ta droga po równinie, czy przez doliny i wzgórza. Patrzeć również na miejsce narodzenia, czy jest obszerne, czy szczupłe, jak urządzone.

 • Wprowadzenie 2

Prośba o owoc kontemplacji: tutaj prosić o dogłębne poznanie Pana Jezusa, który dla mnie narodził się w ubóstwie, abym Go więcej kochał i więcej szedł w Jego ślady.

 • Punkt 1

Widzieć osoby, Maryję, Józefa i Dzieciątko Jezus po Jego narodzeniu tak, jakby się tam było. Stać się ich sługą ubogim i niegodnym. Patrząc na nich, kontemplując ich i służąc im w ich potrzebach tak, jakbym się tam znajdował. A potem wejść w siebie, aby jakiś pożytek duchowy z tego patrzenia wyciągnąć dla siebie.

 • Punkt 2

Patrzeć, zwracać uwagę i kontemplować to, co mówią osoby. 'I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój, ludziom Jego upodobania' Łk 2, 13-14. Patrzeć co czynią , jak podróżują i trudzą się, aby Pan narodził się w skrajnym ubóstwie - a to wszystko dla mnie. 'Stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić' 2 Kor 8, 9. Tajemnica Narodzenia to również wielkie poniżenie - nie było dla nich miejsca w gospodzie. Dostrzegać również w tym ubóstwie i poniżeniu wielką godność człowieka, jego ciała - świątynia Ducha Św. Potem odnieść to wszystko do siebie, aby mieć dla siebie jakiś pożytek duchowy.

 • Punkt 3

Dialog z Bogiem: uwielbiać Boga za cud narodzenia Pana Jezusa. Postanowić konkretnie, w jaki sposób to misterium może przemienić i moje życie, zwiększyć wierność ślubom i łasce powołania.

 • Rozmowa końcowa

Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę:

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234 wg. św. Jgnacego Loyoli "Ćwiczenia duchowne")


Kontemplacja Misterium Narodzenia

(Łk 2, 1-14 (20); Mt 1, 18-25)

 • Modlitwa przygotowawcza

Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46)

 • Wprowadzenie 1

Tutaj przypomnieć sobie, jak Maryja z Józefem wyruszyli z Nazaretu do Betlejem. Oczami wyobraźni widzieć całą drogę do Betlejem, przypatrując się jej, jak jest długa, jak szeroka, czy idzie ta droga po równinie, czy przez doliny i wzgórza. Patrzeć również na miejsce narodzenia, czy jest obszerne, czy szczupłe, jak urządzone.

 • Wprowadzenie 2

Prośba o owoc kontemplacji: tutaj prosić o dogłębne poznanie Pana Jezusa, który dla mnie narodził się w ubóstwie, abym Go więcej kochał i więcej szedł w Jego ślady.

 • Punkt 1

Widzieć osoby, Maryję, Józefa i Dzieciątko Jezus po Jego narodzeniu tak, jakby się tam było. Stać się ich sługą ubogim i niegodnym. Patrząc na nich, kontemplując ich i służąc im w ich potrzebach tak, jakbym się tam znajdował. A potem wejść w siebie, aby jakiś pożytek duchowy z tego patrzenia wyciągnąć dla siebie.

 • Punkt 2

Patrzeć, zwracać uwagę i kontemplować to, co mówią osoby. 'I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój, ludziom Jego upodobania' Łk 2, 13-14. Patrzeć co czynią , jak podróżują i trudzą się, aby Pan narodził się w skrajnym ubóstwie - a to wszystko dla mnie. 'Stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić' 2 Kor 8, 9. Tajemnica Narodzenia to również wielkie poniżenie - nie było dla nich miejsca w gospodzie. Dostrzegać również w tym ubóstwie i poniżeniu wielką godność człowieka, jego ciała - świątynia Ducha Św. Potem odnieść to wszystko do siebie, aby mieć dla siebie jakiś pożytek duchowy.

 • Punkt 3

Dialog z Bogiem: uwielbiać Boga za cud narodzenia Pana Jezusa. Postanowić konkretnie, w jaki sposób to misterium może przemienić i moje życie, zwiększyć wierność ślubom i łasce powołania.

 • Rozmowa końcowa

Odmówić "Ojcze nasz" i modlitwę:

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234 wg. św. Jgnacego Loyoli "Ćwiczenia duchowne")

SZYBKI KONTAKT

Klasztorna 2, 62-530
Kazimierz Biskupi

tel: +48 632 411 300
fax: +48 632 411 461


Centrum Rekolekcyjne

tel: +48 797 907 408
biuro@kazimierzklasztor.pl

ZNAJDŹ NAS