DUCHOWOŚĆ MSF

MODLITWY DO MATKI BOSKIEJ SALETYŃSKIEJ

Za Kościół

Matko Boża Saletyńska! Ty tak gorliwie troszczysz się o zbawienie naszych dusz. Pouczasz nas cała treścią swego objawienia. Tak bardzo pragniesz, byśmy szli drogą, którą wskazał nam Twój Syn, Jezus Chrystus. Tą droga zbawienia prowadzi nas Twój oddany i wierny sługa Ojciec Święty Jan Paweł  oraz biskupi i kapłani.

 

W tej modlitwie, Dziewico Saletyńska, gorąco Cię prosimy, daj tym zastępom sług Twoich, daj całemu duchowieństwu katolickiemu apostolską dzielność w pracy, wielką cierpliwość w przeciwnościach i misjonarską wytrwałość w poświęcaniu, aby prowadzili nas szczęśliwie w pełnej jedności do zbawienia wiecznego.

 

Wszystkim dzieciom Kościoła, całemu ludowi Bożemu daj ducha posłuszeństwa, uległości, przywiązania i miłości ku jego pasterzom. Niech wszyscy tworzą jedną, miłą i zawsze wierną owczarnię serc i dusz oddanych Jezusowi.

 

W tej intencji przez Twoje ręce, Matko Kościoła, ofiarujemy Boskiemu sercu Jezusa wszystkie nasze modlitwy, dobre uczynki, cierpliwie znosząc przykrości lub choroby, a przede wszystkim przyjęcie Komunii św. w dniu Tobie oddanym. Przyjmij naszą modlitwę i naszą ofiarę, wesprzyj ją swoją łaską. Amen


Akt oddania się Matce Płaczącej

O Maryjo Saletyńska, prawdziwa Matko Boga i Matko nasza, oto my niegodni słudzy Twoi, obieramy Ciebie dzisiaj i na zawsze z Panią, za Matkę i za naszą Opiekunkę. Ofiarujemy Tobie odtąd w szczególny sposób wszystkie władze duszy i ciała, nasze życie i śmierć oraz wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się na Twoją służbę i chronimy się pod płaszcz Twej macierzyńskiej miłości. Ufni w Twoją pomoc i opiekę, prosimy Cię o to, abyś nas niegodnych przyjąć raczyła i swoją modlitwą wyjednała nam łaskę wytrwania w Twojej służbie, abyśmy mogli kiedyś razem z Tobą uwielbiać i wychwalać Boga, przez całą wieczność. Amen.


Litania do Matki Bożej Saletyńskiej

(Forma II)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami.

 

Królowo i Matko ludzi

Żywy wzorze miłości

Wzorze uległego posłuszeństwa

Matko, która płaczesz nad złem i niedolą grzeszników

Matko, która z dobrocią nalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali

Matko, która nieustannie wstawiasz się za nami

Matko, która upominasz, byśmy święcili dzień święty

Matko, która wypominasz nam bluźnierstwa

Matko, która nakłaniasz do opanowania i wstrzemięźliwości

Matko, która nas zachęcasz do modlitwy rano i wieczorem

Matko, która wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności

Matko, która z trwogą przypominasz światu o karze za grzechy

Matko, która obiecujesz nawróconym liczne łaski

Matko, która troszczysz się o nasz chleb powszedni

Matko, która pragniesz, by cały Lud Boży poznał Twoje objawienie

Matko, która nas powołujesz do gorliwego apostolstwa

Matko, która chcesz nas uczynić swoimi pomocnikami

Matko, która nam dajesz źródło wody cudownej

Matko, która leczysz wszystkie choroby

Posłanniczko Bożego Miłosierdzia

Pośredniczko pokuty i zadośćuczynienia

Opiekunko biednych i dzieci

Światło zaślepionych i błądzących

Pocieszycielko chorych i strapionych

Orędowniczko cierpiących

Nadziejo rozpaczających

Matko Kościoła

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Ksiądz: Matko Boska Saletyńska Pojednawczyni grzeszników

Wierni: Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w nieskończonym miłosierdziu Swoim zesłałeś na Saletyńską Górę Najdroższą swoją Matkę, aby nakłaniała nas do spełnienia chrześcijańskich obowiązków, spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom, złagodzili przez naszą pokutę na ziemi Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki. Amen.


Modlitwa do MB Saletyńskiej

(Andre’ A. Patenaude MS)

Niech Twe łzy będą dla mnie zaproszeniem: moje dzieci nie lękajcie się! Niech Twe łzy miłości orędują za nami: pomóż nam odnaleźć właściwą drogę Maryjo, stojąca pod krzyżem Chrystusa, pojednaj nas w światłości, która wychodzi od Niego.

 

Niech Twe łzy miłości ochronią nas przed wiatrem i burzą. Niech Twe łzy miłości uspokoją nasz lęk, każdą z naszych ran, wszystkie cierpienia. Pozostań z nami, weź nas za rękę. Maryjo, bądź naszą ucieczką na tym świecie.

 

Niech Twe łzy miłości przemienią nasze serca i zaprowadzą nas do owczarni. Niech Twe łzy miłości będą naszą nadzieją w drodze, którą mamy przebyć do Ciebie. Módl się za nami, którzy budujemy królestwo oczekując wielkiego dnia, kiedy ono się spełni.

 

Niech Twe łzy przyniosą nowe życie dla świata, któremu brakuje wiary. Niech Twoje łzy miłości będą naszą pociechą, gdy zobaczymy Twoje oblicze. O Maryjo, kiedy zobaczymy Twe oblicze? Amen.


Modlitwa zawierzenia Matce Boskiej Saletyńskiej

Matko Boska Saletyńska, Ty z wielką dobrocią i miłością wzywasz nas do posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. Pouczasz nas, jak mamy żyć, jak postępować na drodze do osiągnięcia szczęścia wiecznego.

 

Rozważanie Twojego miłościwego objawienia pobudza nas do gorliwego apostolstwa, do podejmowania wysiłków na rzecz przemiany ludzkich serc i do ocierania Twoich matczynych łez.

 

Twoje słowa i łzy wzruszają nas i podnoszą do życia wiarą, nadzieją i miłością. Zbyt jednak słabi jesteśmy, aby wytrwale realizować Twoje, o Pani, polecenia.

 

O Pojednawczyni grzeszników! Wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i dopomóż nam zło dobre zwyciężać. Włącz nas w dzieło jednania ludzi z Bogiem, abyśmy mogli być Twoimi pomocnikami. Pragniemy ukochać Jezusa, Twojego Syna, którego tyle razy wspominasz na Świętej Górze w La Salette i którego krzyż z wizerunkiem ukazujesz na swoich piersiach. Do tej miłości pragniemy włączyć także tych, którzy nie mogą o własnych siłach pójść do Miłosiernego Chrystusa.

 

Matko Bolesna, Ty nie oszczędzasz cierpień również swoim dzieciom. Dlatego w trudach naszego życia, w chwilach słabości, doświadczeń i smutku, do Ciebie się uciekamy, bo tylko Ty najlepiej nas zrozumiesz i przyjdziesz z pomocą.

 

O Wychowawczyni naszych serc, prosimy Cię także o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, aby liczni słudzy Jezusa Chrystusa głosili prawdę Jego Ewangelii całemu Twojemu ludowi. Wielu z nich możesz uczynić apostołami dla głoszenia wielkiej nowiny z góry La Salette, co jest wolą Twojego Syna.

 

Niech więc, o Matko ukochana, usłyszą Twój głos młode, szlachetne umysły i serca, a w odpowiedzi, niech podejmą ofiarną i zaszczytną służbę, stając się Twoimi misjonarzami i apostołami pojednania. Amen.

SZYBKI KONTAKT

Klasztorna 2, 62-530
Kazimierz Biskupi

tel: +48 632 411 300
fax: +48 632 411 461


Centrum Rekolekcyjne

tel: +48 797 907 408
biuro@kazimierzklasztor.pl

ZNAJDŹ NAS