DUCHOWOŚĆ MSF

MODLITWY DO ŚWIĘTEJ RODZINY

Ofiarowanie Świętej Rodzinie

(modlitwa Ojca Założyciela z ks. pt. „Klucz do nieba”)

Mój Odkupicielu! Ty nam otworzyłeś dom swojego Ojca. Sam nas pouczałeś, że przez Ciebie możemy u Twego Ojca wszystko uzyskać. Wlej w nasze serca łaskę ducha modlitwy, dzięki któremu możemy sobie wszystko wyprosić, podobnie jak niegdyś obdarowałeś swoich Apostołów. Pragniemy przede wszystkim miłować Ciebie tutaj na ziemi, a w przyszłości, w domu naszego Ojca, stać się uczestnikami Twojej szczęśliwości i chwały.

Maryjo, nasza Matko i Orędowniczko u Boga! Ciebie nazywamy Bramą Niebieską. Przez Ciebie mogą tam wejść wszyscy, którzy z ufnością Ciebie wzywają. W La Salette powiedziałaś: „Muszę nieustannie błagać za was mojego Syna”. Uproś nam łaskę nieustannej modlitwy wraz z Tobą, a wówczas na pewno zostaniemy ocaleni.

Święty Józefie, wybrana Głowo Bożej Rodziny, którego życie było bogate w ducha modlitwy. Nikt nie jest tak bliski Jezusowi i Maryi, jak Ty. Roztocz swoją opiekę nad wszystkimi dziećmi Kościoła, którego jesteś patronem, byśmy wszyscy mogli otrzymać ducha modlitwy.


Modlitwa ks. Jana Berthiera do Świętej Rodziny

(z książki Kult i naśladowanie świętej Rodziny)

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas!

 


Modlitwa do św. Rodziny abp Loris Franciszka Capovilla

Panie Jezu! Ewangeliczne opowiadanie o twojej pielgrzymce do Jerozolimy, gdy miałeś 12 lat, kończy się wzmianką, że powróciwszy do Nazaretu, byłeś posłuszny Maryi i Józefowi (Łk 2,51). W Waszym towarzystwie wchodzę do ubogiego Domku, który uświęciliście swoją modlitwą i pracą, swoimi rozmowami i milczeniem. Pochylam się aż do ziemi i oddaję cześć tajemnicy Waszego ukrytego życia.

 

Zachęcony przez Was, staję się jakby członkiem Świętej Rodziny, która z tego loretańskiego wzgórza opiekuje się swoimi czcicielami i umacnia ich. Ona poleca nam strzec daru łaski Bożej, dawać świadectwo prawdzie i miłości oraz nieść braciom i siostrom światłość, która rozprasza ciemności, zwycięża lęk i głosi zmartwychwstanie.

 

O Jezu, światłości Rodziny Nazaretańskiej, błogosław mój mały kościół, moją rodzinę, utwierdzaj ją w wierze, podtrzymuj w doświadczeniach, udzielaj swojej łaski i umacniaj ją w miłości. Amen.


Litania do Świętej Rodziny

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże,- zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, Zbawicielu świata,

Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany,

Jezu, skarbie Świętej Rodziny,

Święta Maryjo, Królowo nieba,- módl się za nami.

Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko,

Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny,

Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa,

Święty Józefie, czysty mężu Maryi,

Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny,

Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się,- bądź zawsze z nami.

Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny,

Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego,

Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego,

Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa,

Święta Rodzino, radująca oczy Boże,

Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich,

Święta Rodzino, świątynio Boga,

Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego,

Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi,

Święta Rodzino, uboga i pracowita,

Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty,

Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia,

Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców,

Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda,

Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu,

Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga,

Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót,

Bądź nam łaskawa,- prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,

Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata,

Bądź nam siłą w walkach i próbach,

Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia,

Bądź nam pociechą w niedoli,

Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci,

Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu,

Bądź zawsze Opiekunką naszego zgromadzenia,

Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych,

Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 

P. Jezu, Maryjo, Józefie Święty,

W. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

 

Módlmy się:

Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Wybór modlitw do św. Józefa

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, dopomóż nam w naszych potrzebach.

 

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

 

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy z Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Amen.


Modlitwa papieża Leona XIII

(do św. Józefa w różnych potrzebach)

Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen.


Modlitwa Wspólnoty zakonnej do Świętego Józefa

Zwracamy się do Ciebie, o nasz chwalebny Ojcze, święty Józefie, jako do naszego łaskawego Orędownika u Boga. Wzywamy Cię, czcimy Cię, kochamy i w Tobie pokładamy naszą nadzieję. Błagamy Cię, abyś nas jako dzieci swoje strzegł za życia i w godzinę śmierci. Oddajemy Ci troskę o nasze dusze, racz je przedstawiać Jezusowi i zjednoczyć je z Nim i z Maryją więzami najintensywniejszej miłości. Prowadź nas do ubogiej groty betlejemskiej i żłóbka Zbawiciela. Ukaż nam w niej prawdziwe skarby życia pokornego i ubogiego. Uproś nam ducha głębokiego życia wewnętrznego i wszelkie łaski płynące z tajemnicy Boskiego Dziecięctwa. Dopomóż nam naśladować Twoją czystość, pokorę i posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu. Wyjednaj nam ducha modlitwy, gorliwości i wierności łasce powołania.

 

Pomagaj nam w nabywaniu wszystkich cnót właściwych stanowi zakonnemu. Strzeż przed małodusznością, rutyną, lenistwem, wygodnictwem i laicyzacją. Miej w swej opiece wszystkie wspólnoty i zgromadzenia zakonne. Broń je od jawnych i ukrytych wrogów, a szczególnie przed zakusami złego ducha. Spoglądaj łaskawym okiem na nasze domy, napełniaj je wspaniałomyślnymi osobami, zdolnymi chwalić Boga i służyć bliźnim. Rozlej swoje błogosławieństwo na wszystkie nasze wspólnoty, abyśmy zawsze mogli głosić światu swym życiem i przykładem szczęście Wspólnoty Domku Nazaretańskiego oraz wartości życia wiecznego. Amen.


Modlitwa św. Bernarda ze Sieny

Pamiętaj o nas, błogosławiony Józefie i wstawiaj się za nami u Twego Jezusa, którego byłeś opiekunem oraz spraw, aby nam była łaskawa Błogosławiona Dziewica Oblubienica Twoja, a Matka Tego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.


Modlitwa papieża Jana XXIII

O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale, spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wspieraj przychylnie tych, którzy – ufni – do Ciebie się zwracają!

 

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieję, oni się do Ciebie uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą tego, kto ich zrozumie i obroni.

 

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania ze Synem Bożym i Maryją, Jego najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

 

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin, wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro – ażeby łaski niebios spływały obficie. Amen.


O dobrą śmierć

O św. Józefie, mój dobry Ojcze, Ty, któryś miał niewymowną pociechę umierać w objęcia Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze i w takiej chwili, kiedy dusza moja będzie bliską opuszczenia ciała, i wyjednaj dla mnie łaskę oddania ducha podobnie jak Ty w objęciach Jezusa i Maryi! O Jezu, o Maryjo, o Józefie święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

 

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci krew, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, boleści NMP i św. Józefa za odpuszczenie grzechów naszych, za wybawienie dusz w czyśćcu cierpiących, za potrzeby Matki naszej, Kościoła świętego, i za nawrócenie grzeszników. Amen.


Modlitwa bpa Józefa Zawitkowskiego

(na uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP)

Józefie święty, jaką Ty miałeś ogromną wiarę i zaufanie Bogu, że potrafiłeś przyjąć tak niepojętą Tajemnicę. Jak wielkim zaufaniem obdarzył Cię Bóg, skoro Twojej opiece powierzył Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa – Boga, który stał się Człowiekiem. Józefie święty – naucz mnie cichości i zasłuchania się w każde Boże natchnienie. Naucz mnie takiego zdziwienia się Bogiem, aby nie mówić żadnego słowa. Józefie dobry naucz mnie kochać Jezusa i Jego Matkę. Naucz mnie ofiarować każdą moją pracę i każdy mój trud i cierpienie Jezusowi i Jego Matce. Józefie święty opiekunie Świętej Rodziny, pierwszego Kościoła w domku nazaretańskim, miej w opiece Ojca Świętego i cały Kościół Chrystusowy. Proszę Cię pokornie, aby moja rodzina była Kościołem domowym. Święty mój Patronie – Ty miałeś tę łaskę umierać na rękach Pana Jezusa. Bądź przy mnie w chwili mej śmierci, przemożny Orędowniku u Boga, mego Pana, pomóż mi wysłużyć sobie – wieczne Bogiem zadziwienie. Amen

 

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, dopomóż nam w naszych potrzebach.

 

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy z Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Amen.

 


Akt zawierzenia św. Józefowi Szkoły Nowej Ewangelizacji „Oikos 2.04

Zwracamy się do Ciebie, Ojcze nasz Józefie z Nazaretu, sprawiedliwy i święty w wierze Abrahama, milczący na obraz Ojca w niebie. Ty przyjąłeś Niepokalaną Dziewicę jako swoją Oblubienicę i obdarzyłeś ją czuła troską i miłością. Ty oddałeś siebie na wyłączną służbę Słowu Wcielonemu JEZUSOWI CHRYSTUSOWI. Oddajemy Ci, zawierzamy i prosimy bądź opiekunem i patronem naszej grupy OIKOS. Pasterzu Baranka prowadź nas do ubogiej groty betlejemskiej i żłóbka Zbawiciela. Ukazuj nam w niej prawdziwe skarby życia pokornego i ubogiego we wspólnocie. Uproś nam ducha głębokiej miłości do Słowa i wszelkie łaski płynące z tajemnicy Świętej Rodziny, abyśmy zawsze głosili światu swym życiem i przykładem szczęście Domu Nazaretańskiego – JEZUSA CHRYSTUSA. Amen.


Modlitwa papieża Pawła VI

Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty, który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; Ty, który zaznałeś tyle niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty, który promieniujesz dzisiaj, w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem – spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągła hojność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

SZYBKI KONTAKT

Klasztorna 2, 62-530
Kazimierz Biskupi

tel: +48 632 411 300
fax: +48 632 411 461


Centrum Rekolekcyjne

tel: +48 797 907 408
biuro@kazimierzklasztor.pl

ZNAJDŹ NAS