DUCHOWOŚĆ PIĘCIU BRACI MĘCZENNIKÓW

KLASZTOR

Ks. Franciszek Smolarski (56 l.) zmarły niedawno proboszcz parafii Dobrosołowo w swoim testamencie użył, dziękując Misjonarzom Świętej Rodziny z Kazimierza Biskupiego za pomoc duszpasterską w czasie jego choroby, typowego dla mieszkańców Kazimierza i okolicznych miejscowości określenia: Klasztor, aby nazwać i Wyższe Seminarium Duchowne i wspólnotę zakonna tam mieszkajacą.

W tej okolicy Klasztor jest jeden. Oczywiście czcigodny jest również klasztor oo. Kamedułów, ale na to miejsce mówić się zwykło: „Bieniszew”, „Kameduli w Bieniszewie”, „klasztor w Bieniszewie”. Bez żadnych przymiotników i dookreśleń odnosi się do siedziby oo. Bernardynów, którzy przywędrowali tutaj ze Słupcy. To prawda ten XVI wieczny klasztor pobernarydyński z piekną historią jest częścia wielkiej tradycji kultu Pięciu Braci Męczenników Polskich, o których już w swoich kronikach wspominał narodowy skryba Jan Długosz. Obiekt ten jest nie tylko zabytkiem klasy zerowej, ale także pulsujacym miejscem pobożności pięciobraterskiej.

Historia i nowoczesność Klasztoru 

Klasztor szukając swojego miejsca w aktualnej rzeczywistości sięga coraz mocniej do tradycji, która ukształtowała sposób myślenia o Kazimierzu Biskupim, który nazywano w kronikach miastem – sanktuarium. Odnosiło się to do takiego rozmieszczenia miejsc kultu Pięciu Braci, który swym zasięgiem obejmował cała miejscowość i parafię.

Klasztor w czasach atomizacji wszystkich wartości na jakich było zbudowane społeczeństwo tradycyjne staje się stopniowo centrum nowego otwarcia. Harmonia, która przywraca jedność ciała – psychiki – intelektu i ducha, to wartość, której ludzie będą poszukiwać. Znajdą ją w Klasztorze, który nie będzie epatował nowinkami, ale stanie się miejscem czerpania tych wartości, to synteza tego co Boskie i ludzkie.

Historia

 1. Tysiącletnie dziedzictwo
 2. Kult Braci
 3. Zbieg dwóch tradycji bernardyńskiej i kamedulskiej:
 • Tradycja żebracza
 • Tradycja pustelnicza – anachorecka
 • Misjonarska synteza

Nowoczesność

 1. Park kulturowy – serce Kazimierza
 2. Szlak Pięciu Braci – od turystyki do metafizyki
 3. Studia uniewersyteckie w starożytnych murach
 4. Od lotniska do Uniwersytetu
 5. Miejsce dłuższego pobytu rekreacyjno-duchowego
 6. Koło zamachowe inicjatywy pięciu gmin, leżących nad jeziorami
 7. Otwartość na rodzinę
 8. Klasztor miejscem schronienia nowoczesnych, inteligentnych wypalonych
 9. Stare receptury w służbie przywracania harmonii ciała i ducha

SZYBKI KONTAKT

Klasztorna 2, 62-530
Kazimierz Biskupi

tel: +48 632 411 300
fax: +48 632 411 461


Centrum Rekolekcyjne

tel: +48 797 907 408
biuro@kazimierzklasztor.pl

ZNAJDŹ NAS