Klasztor

W KAZIMIERZU BISKUPIM

Ks. Franciszek Smolarski (56 l.) zmarły proboszcz parafii Dobrosołowo w swoim testamencie użył, dziękując Misjonarzom Świętej Rodziny z Kazimierza Biskupiego za pomoc duszpasterską w czasie jego choroby, typowego dla mieszkańców Kazimierza i okolicznych miejscowości określenia: Klasztor, aby nazwać i Wyższe Seminarium Duchowne i wspólnotę zakonna tam mieszkajacą.

  • 1001 r. lub początek 1002 r. - przybycie do kraju Bolesława Chrobrego zakonników -benedyktynów z kręgu św. Romualda w Pereum, Jana i Benedykta, do których dołączyli Słowianie, rodzeni bracia Izaak i Mateusz oraz sługa Krystyn. Ich przybycie na zaproszenie księcia Bolesława Chrobrego wiązało się z przygotowaniami do misji wśród Słowian oraz planowaną przez Bolesława Chrobrego próba podjęcia starań księcia o koronację.
  • Noc z 10 na 11 listopada 1003 r. - śmierć Pięciu Braci podczas napadu rabunkowego.

Bractwo Świętych Pięciu Męczenników w Kazimierzu Biskupim powstało w 1724 roku za sprawą bernardynów kazimierskich i przy aprobacie papieża Innocentego IX. Od samego początku zajmowało się działalnością charytatywną oraz kulturalno-oświatową, ale przede wszystkim propagowaniem kultu Świętych Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim i jego okolicach. Działalność bractwa w pierwszym okresie po powołaniu do istnienia udokumentowana została miedzy innymi w kronikach bernardyńskich spisywanych przez zakonników konwentu kazimierskiego.

Pragnienie serca

Kiedy rozpocząłem funkcjonowanie w Klasztorze Kazimierskim dostrzegłem po raz kolejny, o czym wiedziałem już wcześniej, ogromny szacunek do tradycji i kultu Pięciu Braci Męczenników. Pomyślałem sobie, że to niezwykłe, że prawie przez kilkaset lat z pokolenia na pokolenie w sercach niektórych mieszkańców Kazimierza Biskupiego i okolicy pamięć o Braciach jest bardzo żywa. Swoje spostrzeżenia w tym względzie skierowałem do Starszego Bractwa i Jego współpracowników, wyrażając nadzieję, że również w dzisiejszych czasach Bracia będą wstawiali się za nami i wypraszali nam potrzebne łaski.

SZYBKI KONTAKT

Klasztorna 2, 62-530
Kazimierz Biskupi

tel: +48 632 411 300
fax: +48 632 411 461


Centrum Rekolekcyjne

tel: +48 797 907 408
biuro@kazimierzklasztor.pl

ZNAJDŹ NAS