HISTORIA

90 LAT MSF W KAZIMIERZU BISKUPIM

Słowo wstępne

Kazimierz Biskupi, czerwiec 2011 roku

Czcigodni Współbracia, Drodzy Przyjaciele!

Przypadający w sierpniu bieżącego roku jubileusz 90-lecia pobytu misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim stał się okazją do wydania tego skromnego rysu historycznego. Zdaję sobie sprawę z jego niedoskonałości. Wiele spraw i nazwisk nie znalazło się w tej broszurze z powodu braku miejsca.

Początki

Kazimierz Biskupi koło Konina, niegdyś miasteczko, a dzisiaj wieś i ośrodek gminny, jest miejscowością głęboko osadzoną w historii Polski i polskiego Kościoła. To tu rozwijał się kult Pięciu Braci Męczenników. Z tym kultem związany jest kompleks klasztorny wybudowany z inicjatywy biskupa Jana Lubrańskiego, zamieszkały w latach 1515 – 1864 przez ojców bernardynów.

Recepcja i rozwój rysu świętorodzinnego duchowości Misjonarzy Świętej Rodziny przebiegały w Polsce paralelnie do dyrektyw kapituł i zarządów generalnych, dlatego też w niniejszym rozdziale zostanie naszkicowany ogólny zarys powstania i rozwoju Polskiej Prowincji Zgromadzenia MSF. Jest to szczególnie istotne dziś, kiedy Polska Prowincja jest najliczniejszą w Zgromadzeniu. Pamięć i tożsamość, w myśl nauczania Jana Pawła II, są podstawami normalnego rozwoju jednostki, społeczeństwa, narodu, a także wspólnoty zakonnej. Nie można snuć planów na przyszłość nie znając własnej, a w naszym przypadku tak bogatej, a zarazem pełnej dramatów, historii.

1

Ks. Antoni Kuczera

1921 – 1923

2

Ks. Jan Górny

1923 – 1925

3

Ks. Piotr Zawada

1925 – 1930

4

Ks. Józef Drzyzga

1930 – 1932

5

Ks. Józef Myrwa

1932 – 1934

6

Ks. Alojzy Świerc

1934 – 1936

7

Ks. Wiktor Gizder

1936 – 1939

8

Ks. Franciszek Kotuła

1939 – 1940

9

Ks. Franciszek Figura
mianowany w 1940 r., nie objął funkcji z powodu zamknięcia klasztoru przez hitlerowców

1940

10

Ks. Tadeusz Dusza – administrator

1945

11

Ks. Sylwester Pawłowski – administrator

1945 – 1949

12

Ks. Emanuel Hanysek – administrator

1949 – 1950

13

Ks. Franciszek Woźny – administrator

1950

14

Ks. Stanisław Walczak

1950 – 1955

15

Ks. Jan Sośnik

1955 – 1958

16

Ks. Franciszek Szajor

1958 – 1961

17

Ks. Antoni Zimny

1961 – 1964

18

Ks. Jan Kotowski

1964 – 1967

19

Ks. Stanisław Snochowski

1967 – 1970

20

Ks. Jan Zimnoch

1970 – 1976

21

Ks. Edward Ziarniewicz

1976 – 1978

22

Ks. Stanisław Snochowski

1978 – 1984

23

Ks. Antoni Pietrzyk

1984 – 1986

24

Ks. Józef Kulak

1986 – 1989

25

Ks. Paweł Ludwig

1989 – 1992

26

Ks. Zbigniew Dykiel

1992 – 1995

27

Ks. Waldemar Murach

1995 – 2004

28

Ks. Andrzej Pryba

2004 – 2007

29

Ks. Włodzimierz Burzawa

2007 – 2011

30

Ks. Adam Bajorski

2011 – obecnie

SZYBKI KONTAKT

Klasztorna 2, 62-530
Kazimierz Biskupi

tel: +48 632 411 300
fax: +48 632 411 461


Centrum Rekolekcyjne

tel: +48 797 907 408
biuro@kazimierzklasztor.pl

ZNAJDŹ NAS