HISTORIA

90 LAT MSF W KAZIMIERZU BISKUPIM

WSTĘP

Słowo wstępne

Kazimierz Biskupi, czerwiec 2011 roku

Czcigodni Współbracia, Drodzy Przyjaciele!

Przypadający w sierpniu bieżącego roku jubileusz 90-lecia pobytu misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim stał się okazją do wydania tego skromnego rysu historycznego. Zdaję sobie sprawę z jego niedoskonałości. Wiele spraw i nazwisk nie znalazło się w tej broszurze z powodu braku miejsca.

Nie sposób na tych kilku stronach zmieścić wszystkiego. Jednak w jakimś stopniu to opracowanie ukazuje nam ogromne bogactwo wydarzeń, postaci i doświadczeń, jakie zaistniały w Kazimierzu, przypomina to, co z upływem lat umknęło już z naszej pamięci. Broszura ta ma być swego rodzaju hołdem oddanym pokoleniom kapłanów i braci, którzy swoje życie i siły oddali na służbę kazimierskiemu klasztorowi. Należy też w tym miejscu złożyć staropolskie „Bóg zapłać!” wszystkim mieszkańcom Kazimierza Biskupiego za wszelkie przejawy sympatii i pomoc okazywaną na przestrzeni tych 90 lat. Klasztor w Kazimierzu jest obecny na wszystkich płaszczyznach życia miejscowej społeczności. Kapłani z klasztoru udzielają się duszpastersko w okolicznych parafiach, głosząc rekolekcje i spowiadając. Przez 90 lat misjonarze Świętej Rodziny na trwałe wpisali się w życie społeczności Kazimierza Biskupiego, a rzesza kapłanów, wyświęconych w klasztornej świątyni, chwali Boga na całym świecie.

Błogosław Wszechmogący Boże wszystkim żyjącym Kazimierskim Misjonarzom, a zmarłych racz przyjąć do swojego pełnego radości Królestwa!

Jezu, Maryjo, Józefie –

oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

Święci Bracia Męczennicy

Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie –

módlcie się za nami!

Ks. Piotr Krupa MSF

SZYBKI KONTAKT

Klasztorna 2, 62-530
Kazimierz Biskupi

tel: +48 632 411 300
fax: +48 632 411 461


Centrum Rekolekcyjne

tel: +48 797 907 408
biuro@kazimierzklasztor.pl

ZNAJDŹ NAS