HISTORIA

KAZIMIERZ BISKUPI

Kazimierz Biskupi, położony w województwie wielkopolskim, powiecie konińskim, dawne miasto, legitymujące się prawami miejskimi od 1287 r., obecnie wieś – stolica gminy, to miejscowość wyjątkowa. Leży ona przy drodze wiodącej z Konina do Mogilna i dalej do Strzelna; niegdyś na szlaku Kalisz - Kruszwica. Uwagę pielgrzymów bez wątpienia przykuwa ilość kościołów: parafialny, klasztor oraz cmentarna drewniana kaplica pw. św. Izaaka. To jednak tylko część dawnej zabudowy sakralnej, której ślady zniszczono w czasie eksploatacji bogatych pokładów węgla brunatnego w drugiej połowie XX stulecia. Dawniej tych świątyń i innych obiektów sakralnych było znacznie więcej. Tworzyły one specyficzną zabudowę, typowa dla miasta sanktuarium, egzystującego – w znacznym stopniu – dzięki dużej liczbie wiernych pielgrzymujących do sanktuarium Pięciu Braci Męczenników, zamordowanych w 1003 r.

(z Dzieje kultu Pięciu Braci w Polsce i Europie, Kazimierz Biskupi 2002r., s. 37-74.)

1. Początki i losy parafii w średniowieczu

Istniejący do tej pory kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Kazi¬mierzu Biskupim, historycy sztuki datują na wiek XII. Według niepisanej tradycji i dawnej nauki historycznej, powstanie tej świątyni wiązano z faktem przybycia do Polski w początkach XI w. zakonników - pustelników reguły św. Benedykta, zre¬formowanej przez św. Romualda i ich męczeńskiej tutaj śmierci w nocy z 10/11 listopada 1003 r.

PARAFIA. ŚW. MARCINA W KAZIMIERZU BISKUPIM U SCHYŁKU XX WIEKU

Kazimierz Biskupi i okolice stanowią pewien fenomen zarówno geograficzny, socjologiczny jak i kulturowy. Po agresji cywilizacyjno-przemysłowej lat siedem­dziesiątych: m.in. Huta Aluminium na obrzeżach Konina, Kopalnia Odkrywkowa Węgla Brunatnego - Konin, Elektrownia Konin i Pątnów cudem ocalały resztki Puszczy Kazimierskiej. Kazimierz Biskupi swoje przetrwanie zawdzięcza szacow­nym pomnikom kultury, jakimi są świątynie na terenie parafii. W planach rozbudo­wy kopalni było aby zrównać z ziemią cały Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem terenu pod odkrywkę węgla brunatnego, a jedną z powstających dzielnic Konina nazwać - Kazimierz.

SZYBKI KONTAKT

Klasztorna 2, 62-530
Kazimierz Biskupi

tel: +48 632 411 300
fax: +48 632 411 461


Centrum Rekolekcyjne

tel: +48 797 907 408
biuro@kazimierzklasztor.pl

ZNAJDŹ NAS