Image

Każdy z nas zdaje sobie sprawę jak wielkim skarbem jest Eucharystia. Jesteśmy Wam wdzięczni, że pragniecie swoje intencje powierzać Panu Bogu w naszym klasztorze. Z tym większym żalem informujemy, że ze względu na dużą ilość intencji przy równoczesnym braku kapłanów jesteśmy zmuszeni zablokować formularz ich zamawiania za pośrednictwem naszej strony internetowej. Gdy tylko będzie to możliwe ponownie udostępnimy tą możliwość.

Image
Image
© Copyright ©2020 | Misjonarze Świętej Rodziny