PRZEWODNIK PO KLASZTORZE

Nabożeństwo, które nie dąży do przystosowania się do regulaminu wspólnoty, powinno zawsze wydawać się podejrzane. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2014  |  all rights reserved