PRZEWODNIK PO KLASZTORZE

To, co rujnuje wspólnotę, to nie są prześladowania, ale podziały i brak wspaniałomyślności w osobie ich członków. Bądźcie, więc jednomyślni, jednego ducha, jednego serca, nie mając nic innego, jak tylko jedną wolę i jedna duszę! * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2015  |  all rights reserved