PRZEWODNIK PO KLASZTORZE

Nie róbcie nigdy nic, co rani waszych braci. Wielkim środkiem dla uproszenia błogosławieństwa Bożego sobie i wspólnocie jest przywiązanie się do nauk i pouczeń założyciela, zakładając, że są one zgodne ze zdrową nauką… To brak przywiązania do pouczeń założyciela, do swej wspólnoty jest źródłem rozdwojenia, niezgody, podziału w łonie samej wspólnoty. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2015  |  all rights reserved