PRZEWODNIK PO KLASZTORZE

Są ludzie skądinąd bardzo inteligentni, ale którzy zawsze dążą do tego, by unikać ustalonego porządku i kierować się tylko swoim zdaniem. To przynosi zgubne skutki. Być może sądzą, że dokonali czegoś wielkiego, gdy im się uda czegoś dokonać, ale tak naprawdę tworzą sobie życie pełne nieporządku i wcale Bóg im bardziej nie błogosławi. Jeżeli chcecie być szczęśliwi, postępujcie jak aniołowie: nie czynią nic ponad wolę Bożą i to stanowi ich szczęście. Starajcie się ich naśladować, a będziecie szczęśliwi. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2014  |  all rights reserved