PRZEWODNIK PO KLASZTORZE

Jeśli ktoś chce być najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na świecie i wyrządzić zło wspólnocie, może nawet nieuleczalne, kierowany swoimi ambicjami, stara się zostać przełożonym.
o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF) | ul. Klasztorna 2 | 62-530 Kazimierz Biskupi

copyright © 2014 | all rights reserved