PRZEWODNIK PO KLASZTORZE

Poza życiem wspólnotowym, trzeba się uważać jak ryba bez wody i robić wszystkie starania by tam wrócić. To ci, którzy będą praktykowali to życie najlepiej, ci uczynią najwięcej dobrego we wspólnocie. Nie istnieje nic, co przyczyni się z natury do utraty zapału, niż wolność poza życiem wspólnotowym. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2015  |  all rights reserved