PRZEWODNIK PO KLASZTORZE

Trzeba by miłość własna mogła w nas służyć za pokarm dla cnót. Nie powinniśmy zapominać, że jeśli ziarno nie obumrze w ziemi, zostanie samo i nie rozmnoży się, ale jeśli obumrze, wtedy zrodzi 50, 60 lub 100 ziaren za jedno. Trzeba więc byśmy umarli dla samych siebie, jeśli chcemy przynieść dużo owoców. To jest język Ewangelii. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2014  |  all rights reserved