PRZEWODNIK PO KLASZTORZE

Moje dzieci, nie przestaję zalecać wam jedności i zgodności poglądów we wszystkim, co robicie i co w dalszym ciągu będziecie robić. Przez to uczynicie się silnymi i przyczynicie się do rozkwitu dzieła powołań bez żadnych cudów. Ale zapamiętajcie sobie, że niezgoda jest ruiną wszystkich domów zakonnych. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2014  |  all rights reserved