PRZEWODNIK PO KLASZTORZE

Moje dzieci! Bądźcie wspaniałomyślni w służbie Bogu. Służcie dobremu Bogu radosnym sercem, bowiem: Hilarem datorem diligit Deus (hojnego dawcę miłuje Bóg). Bowiem jaką radość sprawia wam ten, kto użycza wam czegoś ze smutnym obliczem? A dobry Bóg, który nie patrzy tylko na twarz, ale na serce, jaką będzie miał radość, gdy zobaczy kogoś, kto zawsze narzeka i gdera? Ten daje oczywiście poznać, że on nie kocha Boga, bo miłość Boga rodzi radość. Nauczyliście się tego na teologii, ale nie zwróciliście uwagi na te rzeczy. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2014  |  all rights reserved