PRZEWODNIK PO KLASZTORZE

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE DLA MŁODZIEŻY GPS

GPS – Gorącokrwisty Pragnie Szczęścia

GPS to rekolekcje kerygmatyczne dla młodzieży, które mają na celu doprowadzenie młodego człowieka do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem – podjęcia decyzji przyjęcia Go jako osobistego Zbawiciela i Pana. Tytuł rekolekcji nawiązuje do systemu nawigacji samochodowej, który służy pomocą w wyznaczaniu najlepszej drogi do celu. Ekipa prowadząca składa się zawsze z księdza prowadzącego i młodych ludzi, którzy dają świadectwo osobistej wiary, oraz zespołu muzycznego.

Rekolekcje, bazując na kerygmacie, wzbudzają pragnienie formacji stałej w małej wspólnocie parafialnej. Rekolekcje te powinny być pierwszym etapem szeroko pojętej formacji ku dojrzałości chrześcijańskiej. Rekolekcje wykorzystują metody przeżyciowe, konferencje, świadectwa, dynamiki, animację muzyczną oraz modlitwę wspólnotową. Adresatem tychże rekolekcji mogą być także z powodzeniem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci.

Kliknij, aby się zapisać...

Trzeba by miłość własna mogła w nas służyć za pokarm dla cnót. Nie powinniśmy zapominać, że jeśli ziarno nie obumrze w ziemi, zostanie samo i nie rozmnoży się, ale jeśli obumrze, wtedy zrodzi 50, 60 lub 100 ziaren za jedno. Trzeba więc byśmy umarli dla samych siebie, jeśli chcemy przynieść dużo owoców. To jest język Ewangelii. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2015  |  all rights reserved