PRZEWODNIK PO KLASZTORZE

Zapał wiąże i cementuje jednych z drugimi we wspólnocie. Jeśli jest tylko motyw korzyści ludzkiej, to nie może on być trwały, bo sprzeciwia się miłości braterskiej. Takie życie we wspólnocie nie będzie trwało dłużej, niż zgoda w małżeństwie między dwoma małżonkami, którzy się nie kochają. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2015  |  all rights reserved