PRZEWODNIK PO KLASZTORZE

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE DLA MŁODZIEŻY GPS

GPS – Gorącokrwisty Pragnie Szczęścia

GPS to rekolekcje kerygmatyczne dla młodzieży, które mają na celu doprowadzenie młodego człowieka do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem – podjęcia decyzji przyjęcia Go jako osobistego Zbawiciela i Pana. Tytuł rekolekcji nawiązuje do systemu nawigacji samochodowej, który służy pomocą w wyznaczaniu najlepszej drogi do celu. Ekipa prowadząca składa się zawsze z księdza prowadzącego i młodych ludzi, którzy dają świadectwo osobistej wiary, oraz zespołu muzycznego.

Rekolekcje, bazując na kerygmacie, wzbudzają pragnienie formacji stałej w małej wspólnocie parafialnej. Rekolekcje te powinny być pierwszym etapem szeroko pojętej formacji ku dojrzałości chrześcijańskiej. Rekolekcje wykorzystują metody przeżyciowe, konferencje, świadectwa, dynamiki, animację muzyczną oraz modlitwę wspólnotową. Adresatem tychże rekolekcji mogą być także z powodzeniem uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci.

Kliknij, aby się zapisać...

Bardzo łatwo przyczynić się do utraty swojej reputacji, a co gorsze - do utraty dobrej reputacji całej wspólnoty. * o. Jan Berthier

Misjonarze Świętej Rodziny (MSF)  |  ul. Klasztorna 2  |  62-530 Kazimierz Biskupi
copyright © 2015  |  all rights reserved