Wzór Świętej Rodziny

Modlitwy do Świętej Rodziny

Modlitwy do Świętej Rodziny

Ofiarowanie Świętej Rodzinie

(modlitwa Ojca Założyciela z ks. pt. „Klucz do nieba”)

Mój Odkupicielu! Ty nam otworzyłeś dom swojego Ojca. Sam nas pouczałeś, że przez Ciebie możemy u Twego Ojca wszystko uzyskać. Wlej w nasze serca łaskę ducha modlitwy, dzięki któremu możemy sobie wszystko wyprosić, podobnie jak niegdyś obdarowałeś swoich Apostołów. Pragniemy przede wszystkim miłować Ciebie tutaj na ziemi, a w przyszłości, w domu naszego Ojca, stać się uczestnikami Twojej szczęśliwości i chwały.

Maryjo, nasza Matko i Orędowniczko u Boga! Ciebie nazywamy Bramą Niebieską. Przez Ciebie mogą tam wejść wszyscy, którzy z ufnością Ciebie wzywają. W La Salette powiedziałaś: „Muszę nieustannie błagać za was mojego Syna”. Uproś nam łaskę nieustannej modlitwy wraz z Tobą, a wówczas na pewno zostaniemy ocaleni.

Święty Józefie, wybrana Głowo Bożej Rodziny, którego życie było bogate w ducha modlitwy. Nikt nie jest tak bliski Jezusowi i Maryi, jak Ty. Roztocz swoją opiekę nad wszystkimi dziećmi Kościoła, którego jesteś patronem, byśmy wszyscy mogli otrzymać ducha modlitwy.

Modlitwa ks. Jana Berthiera do Świętej Rodziny

(z książki Kult i naśladowanie świętej Rodziny)

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas!

Modlitwa do św. Rodziny abp Loris Franciszka Capovilla

Panie Jezu! Ewangeliczne opowiadanie o twojej pielgrzymce do Jerozolimy, gdy miałeś 12 lat, kończy się wzmianką, że powróciwszy do Nazaretu, byłeś posłuszny Maryi i Józefowi (Łk 2,51). W Waszym towarzystwie wchodzę do ubogiego Domku, który uświęciliście swoją modlitwą i pracą, swoimi rozmowami i milczeniem. Pochylam się aż do ziemi i oddaję cześć tajemnicy Waszego ukrytego życia.

Zachęcony przez Was, staję się jakby członkiem Świętej Rodziny, która z tego loretańskiego wzgórza opiekuje się swoimi czcicielami i umacnia ich. Ona poleca nam strzec daru łaski Bożej, dawać świadectwo prawdzie i miłości oraz nieść braciom i siostrom światłość, która rozprasza ciemności, zwycięża lęk i głosi zmartwychwstanie.

O Jezu, światłości Rodziny Nazaretańskiej, błogosław mój mały kościół, moją rodzinę, utwierdzaj ją w wierze, podtrzymuj w doświadczeniach, udzielaj swojej łaski i umacniaj ją w miłości. Amen.

Litania do Świętej Rodziny

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Jezu, Zbawicielu świata,
Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany,
Jezu, skarbie Świętej Rodziny,

Święta Maryjo, Królowo nieba, - módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko,
Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny,
Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa,
Święty Józefie, czysty mężu Maryi,
Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny,

Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się, - bądź zawsze z nami.
Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny,
Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego,
Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego,
Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa,
Święta Rodzino, radująca oczy Boże,
Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich,
Święta Rodzino, świątynio Boga,
Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego,
Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi,
Święta Rodzino, uboga i pracowita,
Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty,
Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia,
Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców,
Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda,
Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu,
Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga,
Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót,

Bądź nam łaskawa, - prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,
Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata,

Bądź nam siłą w walkach i próbach,
Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia,
Bądź nam pociechą w niedoli,
Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci,
Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu,
Bądź zawsze Opiekunką naszego zgromadzenia,
Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych,
Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

P. Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
W. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Módlmy się:

Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Image
Image
© Copyright ©2020 | Misjonarze Świętej Rodziny