Warsztaty Liturgiczno - Muzyczne

Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne w Kazimierzu Biskupim odbywają się corocznie od 2017 roku. Organizowane są z myślą o osobach, które są zainteresowane muzyką liturgiczną zarówno od strony wokalnej jak i instrumentalnej - profesjonalnie lub amatorsko. Warsztaty prowadzą zawsze wybitni specjaliści, nauczyciele emisji głosu, kompozytorzy i aktywni muzycy.

W trakcie warsztatów wygłaszane są również tematyczne konferencje przez wybitnych teologów co sprawia, że dla wielu uczestników są one bardzo ubogacającymi duchowo rekolekcjami.

Zajęcia praktyczne prowadzone są dla wszystkich (tutti) i w poszczególnych głosach: sopran, alt, tenor, bas. Równolegle do zajęć wokalnych prowadzone są zajęcia dla instrumentalistów, którzy po wspólnej próbie biorą udział w Mszy św. i koncercie kończącym.

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz formowanie dojrzałej wiary prowadzące do pełniejszego uczestnictwo w liturgii. Uczestnicy są kształceni w taki sposób, by mogli służyć umiejętnościami zdobytymi podczas warsztatów w swoich środowiskach – parafiach, szkołach, grupach religijnych i innych.

Głównym organizatorem jest Bractwo Świętych Pięciu Męczenników w Kazimierzu Biskupim i Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim. Są także objęte patronatem biskupa włocławskiego i Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim oraz lokalnych władz Gminy Kazimierz Biskupi.


----> ZAPISY

Image
Image
© Copyright ©2020 | Misjonarze Świętej Rodziny