Kult Pięciu Braci Męczenników

Kalendarium kultu Pięciu Braci

Kalendarium kultu Pięciu Braci

 • 1001 r. lub początek 1002 r. - przybycie do kraju Bolesława Chrobrego zakonników -benedyktynów z kręgu św. Romualda w Pereum, Jana i Benedykta, do których dołączyli Słowianie, rodzeni bracia Izaak i Mateusz oraz sługa Krystyn. Ich przybycie na zaproszenie księcia Bolesława Chrobrego wiązało się z przygotowaniami do misji wśród Słowian oraz planowaną przez Bolesława Chrobrego próba podjęcia starań księcia o koronację.
 • Noc z 10 na 11 listopada 1003 r. - śmierć Pięciu Braci podczas napadu rabunkowego
 • Około 1006 - przed 1010 r. - powstaje Żywot Pięciu Braci Męczenników, pióra św. Brunona z Kwerfurtu, który nie był znany nauce do schyłku XIX stulecia.
 • Po 1008 r, - przed 1039 r. - przeniesienie relikwii Męczenników do Gniezna i Włoch (Ascoli).
 • 1012 r. - św. Romuald zakłada zakon kamedułów, którego początki nawiązują również do życia Pięciu Braci Męczenników, z których dwóch byto jego uczniami.
 • Koniec XIII w. - w kalendarzach liturgicznych klasztorów śląskich i polskich poczyna pojawiać się święto Pięciu Braci (12 listopada).
 • XIV w. - w kalendarzu diecezji kujawsko -pomorskiej pojawia się święto Pięciu Braci Męczenników, obchodzone w dniu 12 listopada. W tym czasie kult jest znany w diecezji lubuskiej, około 1365 r. - w brewiarzu ołomunieckim zachowały się liturgiczne teksty poświecone Pięciu Braciom.
 • Połowa XV w. - Pojawia się pierwsza pewna wzmianka źródłowa łącząca miejsce śmierci Pięciu Braci z Kazimierzem Biskupim. Jest to zapewne spowodowane z początkami oraz utrwalaniem się w Kazimierzu Biskupim odrodzonego kultu Pięciu Braci Męczenników i powolnym tworzeniem sanktuarium, składającego się z czterech lub pięciu kaplic oraz kościoła parafialnego, związanych z tradycją o ich śmierci.
 • Około 1455-1467 r. - Jan Długosz w Rocznikach, czyli kronikach Stawnego Królestwa Polskiego opisuje sanktuarium Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim oraz wzmiankuje o istnieniu kościoła i czterech kaplic.
 • 1499 r. - w brewiarzu ołomunieckim zachowało się oficium do Pięciu Braci Hiis horis et mementis.
 • 1513 r. - Mikołaj Gardzina-Lubrański, wojewoda poznański funduje ołtarz Najświętszej Marii Panny i św. Pięciu Braci dla kościoła św. Marcina w Kazimierzu! Biskupim, a tym samym tworzy początek; przyszłego sanktuarium, do którego w l późniejszym czasie wprowadzono relikwie eremitów.
 • 1513 r. - rozpoczyna się budowa klasztoru Bernardynów w Kazimierzu Biskupim .Pracami kieruje budowniczy Stanisław ze i Słupcy. 
 • 1514 r. - Papież Leon X wydaje breve, w którym wyraża zgodę na fundację klasztoru bernardynów Kazimierzu Biskupim. Przed 1520 - biskup Jan Lubrański: uzyskuje zgodę papieską na translację (przeniesienie relikwii) z Czech do Kazimierza Biskupiego. Relikwie po śmierci biskupa zostają złożone w katedrze poznańskiej, gdzie trwają prace nad budową kaplicy noszącej ich wezwanie.
 • 23 października 1523 r. - konsekracja klasztoru św. Jana Chrzciciela i Pięciu I Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim
 • Druga połowa 1525 r. - przeniesienie relikwii św. Pięciu Braci Męczenników z Poznania kościoła klasztornego św. Jana Chrzciciela Pięciu Braci w Kazimierzu l Biskupim.
 • 1525 r. - Kapituła poznańska po raz kolejny ustanawia specjalne nabożeństwo do Pięciu Braci.
 • 11 listopada 1536 r. - relikwie Pięciu Braci Męczenników zostają uroczyście przeniesione do kaplicy św. Anny przy kościele klasztornym w Kazimierzu i umieszczone w ołtarzu. Ceremonia odbywa się w obecności Jana Busińskiego, biskupa sufragana gnieźnieńskiego.
 • 1602 r. - Marcin Baroniusz kończy pisać Żywot Pięciu Braci. Dzieło Baroniusza wzbudziło wielkie zainteresowanie kamedułów włoskich z kongregacji Monte Coronae rzekomym miejscem męczeństwa eremitów i pobytu brata Barnaby w Bieniszewie.
 • 1615 r. - Arcybiskup gnieźnieński Wojciech Baranowski uzyskuje od papieża Piusa V zatwierdzenie oficjum (nabożeństwa) ku czci Pięciu Braci.
 • Lata 1625-1630 - w związku z nasieniem się wielkich epidemii chorób zakaźnych w powiatach konińskim i pyzdrskim, wśród wiernych wzrasta zainteresowanie kultem Pięciu Braci, co poświadczają liczne testimonia.
 • 1663 r. - Zostaje zapoczątkowana fundacja klasztoru kamedułów w Bieniszewie, będącego jednym z ważniejszych ośrodków kultu Pięciu Braci w Polsce i Europie.
 • 1699 | 1759 r. - wizytacje kanoniczne jako patronów kościoła i klasztoru w Kazimierzu Biskupim wymieniają Pięciu Braci. W trakcie wizytacji w 1699 r. Stanisław Lipski, prepozyt gnieźnieński opieczętował relikwie Pięciu Braci. Uczynił to 11 listopada przy okazji przeniesienia ich do nowego szklanego pojemnika oprawionego w metal.
 • 1727-1728 r. - wizytacja kanoniczna parafii kazimierskiej po raz pierwszy podaje informację, że w kościele św. Marcina z Tours są przechowywane relikwie Pięciu Braci.
 • 1764-1767 r. - Dominik Elewski, spisuje kronikę (Chronologię] klasztoru bernardynów kazimierskich, w której wiele uwagi poświęca Kultowi pięciu Braci.
 • 4 stycznia 1781 r. - w kościele klasztornym w Kazimierzu prowincjał bernardynów dokonat opieczętowania relikwii Pięciu Braci.
 • 8 września 1805 r. - Jubileusz 800-lecia Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim i Bjeniszewie.
 • 1880 r. - relikwie Pięciu Braci znajdujące w kościele katedralnym w Pradze zostały przeniesione do jednej z kaplic w obejściu prezbiterium i złożono je obok doczesnych szczątkówjwjana Nepomucena.
 • 8 września 1905 r. - Jubileusz 900-lecia, co byto związane z miejscową tradycją, określającą datę śmierci na rok 1005. Uczestniczący w uroczystościach biskup włocławski, Stanisław Zdzitowiecki dokonał opieczętowania relikwii.
 • 1966 r. - relikwie Pięciu Braci z kościoła parafialnego z kościoła parafialnego w Kazimierzu Biskupim rozdzielono. Część trafia do Międzyrzecza do kościoła św. Jana Chrzciciela.
 • 27 grudnia 2000 r. - w Kazimierzu Biskupim reaktywuje się Bractwo Świętych Pięciu Męczenników, którego tradycja sięga początków XVII w.
 • Luty 2002 r. - w Kazimierzu Biskupim zawiązuje się Komitet Obchodów 1000-lecia Kultu Pięciu Braci Męczenników.
 • 8 września 2002 r. - w klasztorze kamedułów w Bieniszewie zainaugurowano obchody 1000-lecia męczeńskiej śmierci Pięciu Braci.
 • 13 listopada 2002 r. - w klasztorze Misjonarzy Św. Rodziny w Kazimierzu biskupim odbyła się sesja naukowa poświęcona dziejom i kultowi Pięciu Braci Męczenników.
 • 14 maja 2003 r. - w Kazimierzu Biskupim i Bieniszewie spotkało się duchowieństwo diecezji włocławskiej na Diecezjalnym. Dniu skupienia. Uczestniczył w nim biskup Wiesław Mering.
 • 29 czerwca 2003 r. - Penitancjaria Apostolska działając z upoważnienia papieża Jana Pawia II wydała przywilej odpustowy z okazji 1000-lecia Pięciu Braci Męczenników. Odpust będzie udzielony w dniach od 6 do 8 września br. wszystkim, którzy odwiedzą kościoły katedralny we Włocławku i parafialny w Kazimierzu Biskupim oraz klasztory pobernradyński w Kazimierzu i kamedułów w Bieniszewie. Warunkiem uzyskania odpustu jest przystąpienie do Sakramentalnej Spowiedzi i Komunii oraz modlitwa w intencjach wskazanych w przywileju na nabożeństwach odprawianych przez biskupa ordynariusza włocławskiego lub innych biskupów (odpust zupełny). Wierni uzyskali także prawa do odpustu cząstkowego. Przywilej ogłoszono 2 i 28 lipca 2003 a w kościołach zalecono odczytać go wiernym w czasie nabożeństw 24 sierpnia.
Image
Image
© Copyright ©2020 | Misjonarze Świętej Rodziny